Back

ⓘ Epistily
                                               

Epistily katôlika

Epistily katôlika na Epistola katôlika na Taratasy katôlika no iantsoana ireo epistily fito milahatra ao aorianny epistily atao hoe nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ireto avy izy ireo: ny Epistily nosoratani Jakoba, na Epistola nosoratani Jakoba; ny Epistily fahatelo nosoratani Jaona na Epistola fahatelo nosoratani Joany, ary ny Epistily faharoa nosoratani Jaona, na Epistola faharoa nosoratani Joany; ny Epistily nosoratani Joda,na Epistola nosoratani Joda. ny Epistily voalohany nosoratani Petera, na Epistola voalohany nosoratani Piera; ny Epistily faharoa nos ...

                                               

Epistily nosoratani Joda

Ny Epistily nosoratani Joda, Epistola nosoratani Joda na Taratasy nosoratani Joda dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Isanireo Aatao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho anny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelanny taona 80 sy 100 no nanoratana azy. Ity epistily ity dia taratasy nosoratana ho anny Kristiana sasany nihamalemy finoana noho ny fampianaranireo Kristiana manao ny fivavahananny mpanompo sampy ratsy miharo filibana ara-nofo sy milaza tena ho afaka aminny fanaj ...

                                               

Epistily ho ani Filemona

Ny Epistily ho ani Filemona na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Taratasy nosoratani Paoly ho ani Filemona izany. Namanireo atao hoe Epistily pastoraly nosoratani Paoly io epistily io.

                                               

Epistily ho anny Romana

Ny Epistily ho anny Romana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Rômanina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, isanireo epistily nosoratani Paoly. Taratasy nosoratani Paoly ho anireo Kristiana tany Roma izy io ka ao izy no mamelabelatra fa ny finoana ani Kristy ho mpamonjy no hanamarinana sy hamonjenAndriamanitra ny olona rehetra na dia mpanota aza. Teo anelanelanny taona 55 sy 58 no nanoratana azy.

                                               

Epistily nosoratani Jakoba

Ny Epistily nosoratan i Jakoba na Epistola nosoratan i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan i Masindahy Jakoba dia boky ao amin ny Testamenta Vaovao ao amin ny Baiboly kristiana izay isan ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpanoratra azy ary nosoratany "ho an ny foko roa ambinny folo" izany. Isan ireo atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan ny taona 49 sy 132 no nanoratana azy. Tamin ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan ny kanonan ny Baiboly kristiana tant ...

                                               

Epistily ho ani Titosy

Ny Epistily ho ani Titosy na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, izay atao hoe epistily. Taratasy nosoratani Paoly ho ani Titosy io epistily io. Tokony ho teo anelanelanny taona 60 sy 68 no nanoratana azy.

Epistily
                                     

ⓘ Epistily

Ny hoe Epistily na Taratasy na Epistola dia sokajin-dahatsoratra miendrika taratasy ifandefasana ka ilazana indrindra ireo boky ao amin ny Baiboly izay manana izany endrika izany mba hifampiresahan ny mpanoratra amin ny olona na fiangonana iray na ny olona rehetra tsy an-kanavaka.

                                     

1. Fiforonan-teny

Ny teny hoe epistily na epistola dia avy amin ny teny grika hoe επιστολη / epistolê izay midika hoe "taratasy ifandefasana". Ny hoe επιστολη / epistolê dia anarana avy amin ny matoanteny hoe επιστελλειv / epistellein izay midika hoe "mandefa", izany hoe "mandefa taratasy". Tsy fanagasiana mivantana ny teny grika ny hoe epistily ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy sy ny literatiora prôtestanta amin ny teny malagasy fa nandalo taminny teny anglisy hoe epistle. Tsy fanagasiana mivantana ny teny grika koa ny hoe epistola ao amin ny Baiboly katôlika amin ny teny malagasy sy ny litaratiora katôlika amin ny teny malagasy fa nandalo tamin ny teny latina hoe epistula. Ny Baiboly katôlika vaovao amin ny teny malagasy 2011 dia mampiasa ny teny hoe taratasy hanoloany ny hoe epistola tao amin ny Baiboly katôlika tranainy aminny teny malagasy 1938.

                                     

2. Epistily tsy mahakasika ny fivavahana

Tsy ny literatiora kristiana ihany no ahitana epistily fa ireo literatiora hafa koa tany alohan i Jesoa Kristy izay tsy voatery ho soratra masina. Ohatra amin izany ireo Epistilin i Horace. Mety ho resaka fanasana, filôzôfika, môraly fitondran-tena na momba ny fanaovan-tononkalo sy haisoratra no ho hita ao amin ny epistily iray.

                                     

3. Epistily kristiana

Epistily apôkrifa hafa

 • Epistilin ny Apôstôly
 • Epistily ho an i Seneka Zandriny
 • Epistily nosoratan i Petera ho an i Filipo.
 • Epistily ho an i Lentolo
 • Taratasin i Jesoa Kristy ny amin ny Alahady
                                     

3.1. Epistily kristiana Epistily ao amin ny Baiboly

Ahitana epistily iraika amby roapolo 21 ao amin ny Baiboly ka ny 14 dia heverina, araka ny lovantsofina, ho nosoratan ny apôstôly Paoly fa ny 7 sisa kosa nosoratan olona hafa. Marihina fa misy fisalasalana ny ilazana fa i Paoly no nanoratra ny Epistily ho an ny Hebreo, nefa izany no nandraisan ny Kristiana azy tany am-boalohany.

                                     

3.2. Epistily kristiana Ireo epistilin i Paoly

Mitondra ny anaran ny mponina kristiana na an olon-tokana nanoratany azy ny epistilin i Paoly.

Ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy

Ny anaran ny boky sasany ao amin ny Baiboly prôtestanta aminny teny malagasy dia nanaraka ny fomba fampisampanan-teny na ny fanononana anglisy: ireto avy ny tena miavaka: Efesiana fa tsy Efezianina, Tesaloniana fa tsy Tesalônisianina, Timoty fa tsy Timôte, Titosy fa tsy Tito. Ao koa ny hoe Hebreo fa tsy Hebrio.

Ireto avy izany ao amin ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy:

 • Epistily ho ani Filemona.
 • Epistily ho anny Galatiana,
 • Epistily ho anny Efesiana,
 • Epistily ho anny Kolosiana,
 • Epistily faharoa ho anny Tesaloniana,
 • Epistily faharoa ho anny Korintiana,
 • Epistily voalohany ho ani Timoty,
 • Epistily ho anny Romana,
 • Epistily faharoa ho ani Timoty,
 • Epistily voalohany ho anny Tasaloniana,
 • Epistily ho ani Titosy,
 • Epistily ho anny Filipiana,
 • Epistily voalohany ho anny Korintiana,

Ao amin ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy

Ny anaran ny boky sasany ao amin ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy dia nanaraka ny fomba fampisampanan-teny na ny fanononana frantsay: ireto avy ny tena miavaka: Efezianina fa tsy Efesiana, Tesalônisianina fa tsy Tesaloniana, Timôte fa tsy Timoty, Tito fa tsy Titosy. Ao koa ny hoe Hebrio fa tsy Hebreo. Ny anaranireo mponina dia miafara aminny hoe - anina fa tsy - ana ao aminny Baiboly katoika vaovao. Ohatra: Rômanina, Kôrintianina, Galatianina, Filipianina fa tsy Romana, Korintiana, Galatiana, Filipiana intsony.                                     

3.3. Epistily kristiana Ireo epistily very tsy kanônika

Misy ireo epistily tsy eken ny Fiangonana Kristiana ho isan ny boky kanonika ao amin ny Baiboly. Heverin ireo nanapakevitra tamin ny fisafidianana ny boky kanonikan ny Baiboly fa tsy ireo apôstôly no nanoratra azy. Atao hoe apôkrifa izy ireo, izany hoe "miafina". Isan izany ny Epistily nosoratan i Barnabà izay misy mihevitra fa nosoratan ilay Rain ny Fiangonana tompon io anarana io. Ao koa ny Epistilin ny Apôstôly izay soratra apôkaliptika raha ny tena marina.

                                     

3.4. Epistily kristiana Ireo epistily very

Misy koa ireo epistily voaresaka ao amin ny Baiboly nefa heverina fa very ka isan izany:

 • ny Epistily taloha ho an ny Efesiana ampahatsiahivina ao amin ny Efes. 3.3-4;
 • ny Epistily ho an ny Laodikeana izay resahina ao amin ny Kol. 4.16;
 • ny Epistily taloha nosoratan i Joany izay tsahivina ao amin ny 3Joa. 1.9.
 • ny Epistily taloha nosoratan i Joda izay ampahatsiahivina ao amin ny Joda 1.3;
 • ny Epistilin ny Kôrintiana ho an i Paoly izay resahina ao amin ny 1Kor. 7.1;
 • ny Epistily fahatelo ho an ny Kôrintiana atao hoe Epistilin-dranomaso resahina ao amin ny 2Kor. 2.4 sy 2Kor. 7.8-9;
 • ny Epistily taloha ho an ny Kôrintiana izay tsahivina ao amin ny 1Kor. 5.9;

Na dia misy voatahiry amin ny ampahany aza izy ireo dia tsy heverin ny Fiangonana kristiana ho kanônika, dia ny Epistilin ny Kôrintiana ho an i Paoly sy ny Epistily ho an ny Laodikeana ary ny Epistily fahatelo ho an ny Kôrintiana. Ity farany ity dia nekena ho kanônika tao amin ny Fiangonana ôrtôdôksa armeniana sasany tany aloha.                                     

3.5. Epistily kristiana Epistily nosoratan ny Rain ny Fiangonana

 • Epistily ho an i Diôgneto.
 • Epistily nosoratan i Barnabà;
 • Epistilin i Ignatio no an ny Traliana;
 • Epistilin i Ignatio ho an ny Smirniana;
 • Epistily voalohany nosoratan i Klemento;
 • Epistily faharoa nosoratan i Klemento;
 • Epistilin i Pôlikarpa ho an ny Filipiana;
                                     

3.6. Epistily kristiana Epistily apôkrifa hafa

 • Epistilin ny Apôstôly
 • Epistily ho an i Seneka Zandriny
 • Epistily nosoratan i Petera ho an i Filipo.
 • Epistily ho an i Lentolo
 • Taratasin i Jesoa Kristy ny amin ny Alahady
                                     
 • Ny Epistily voalohany ho an i Timôty na Epistola voalohany nosoratan i Masindahy Paoly ho an i Timôte na Taratasy voalohany nosoratan i Masindahy Paoly
 • Ny Epistily faharoa ho an ny Korintiana na Taratasy faharoan i Masindahy Paoly ho an ny Kôrintianina dia boky ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta
 • Baiboly: ny Epistily voalohany ho an ny Korintiana sy ny Epistily faharoa ho an ny Korintiana. Epistilin i Paoly Epistily ho an ny Tesaloniana Epistily ho an i
 • Baiboly: ny Epistily voalohany ho an ny Tesaloniana sy ny Epistily faharoa ho an ny Tesaloniana. Epistilin i Paoly Epistily ho an ny Korintiana Epistily ho an i
 • amin ny Baiboly: ny Epistily voalohany ho an i Timoty sy ny Epistily faharoa ho an i Timoty. Ireo taratasy roa ireo dia samy Epistily pastoraly na Epistola
 • ireo: Epistily ho an ny Romana, Epistily voalohany ho an ny Korintiana, Epistily faharoa ho an ny Korintiana, Epistily ho an ny Galatiana, Epistily ho an ny
                                               

Epistily nosoratani Petera

Ny Epistily nosoratani Petera na Epistola nosoratani Piera na Taratasy nosoratani Piera dia boky roa ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly izay lazaina fa nosoratanny apostoly Petera na Piera. Isanireo atao hoe Epistily katolika na Epistola katolika ireo taratasy roa ireo. Ireto avy ireo epistily ireo: Epistily voalohany nosoratani Petera sy ny Epistily faharoa nosoratani Petera.

                                               

Epistily ho anny Korintiana

Ny Epistily ho anny Korintiana na Epistola ho anny Korintiana na Taratasy ho anny Korintiana dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho anny Korintiana sy ny Epistily faharoa ho anny Korintiana.

                                               

Epistily ho anny Tesaloniana

Ny Epistily ho anny Tesaloniana na Epistola ho anny Tesalônisiana na Taratasy ho anny Tesalônisiana dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho anny Tesaloniana sy ny Epistily faharoa ho anny Tesaloniana.

                                               

Epistily ho ani Timoty

Ny Epistily ho ani Timoty na Epistola ho ani Timôte na Taratasy ho ani Timôte dia boky roa lazaina fa nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly: ny Epistily voalohany ho ani Timoty sy ny Epistily faharoa ho ani Timoty. Ireo taratasy roa ireo dia samy Epistily pastoraly na Epistola pastoraly.

Users also searched:

...
...
...